Giới Thiệu
Welcome To Silkroad Private OnlineIP Server : 171.244.6.44 | Port : 15779

Khởi Chạy : 25/03/2019

Alphatest : 06/04/2019

OpenBeta : 13/04/2019

CloseBeta : 25/10/2019


Thông Tin Server
-
-Max Lever : 120 | Skill : 120
-
-Master : 360 | Class : Asia | Euro
-
-EXP : 350X | EXP PT : 350X
-
-Drop Gold : 3X ( Tránh tình trạng Fam Gold )
-
-Drop ITEM : 3X ( Drop không nhiều không ít )
-
-JOB Trade : 2X ( Vốn ~50M )
-
-ITEM : D14,D15 SOM,SUN
-
-TIME : 10h Xanh, 2 Vàng
-
-08 Account/PC | 20 Account/IP
-
-Buôn lậu : Trường An - Đôn Hoàng - Hòa Điền
-
-Khóa đi theo khi mặc JOB và CTC & Out1s,60s đều mất hàng
-
-Bảo mật tài khoản với chức năng khóa nhân vật (NEW)
-
-Online nhận Silk theo giờ,mỗi giờ 1Silk. 1 ngày kiếm ngoài 100Silk
-
-Nasun Archemy: 1>3=100%, 4>5=70%, 6>7=40%, 8> Random (BMM LV1)
-
-Item Archemy: 1>3=100%, 3>6=60%, 6>8=40%, 8>10=30%, 10> Random (BMM thường)
-
-Item Archemy: 1>5=95%, 5>8=65%, 8>10=35%, 10> Random (BMM VIP)
-
-Tất cả Archemy đã tính Vé Giờ Vàng Thượng Hạng và Thời Trang May MắnHỗ Trợ Khởi Tạo Nhân Vật
-
-Set Sun D10 +10 Full Blue/Chỉ số 100%
-
-10.000 Tên [Cung] (Có thể cất kho)
-
-10.000 Tên [Nỏ] (Có thể cất kho)
-
-1 PET nhặt đồ 3 ngày (Có thể cất kho)
-
-5000 HP,MP Lớn (Có thể cất kho)
-
-50 Dịch chuyển ngược (Có thể cất kho)
-
-20 Phù về thành (Có thể cất kho)
-
-5 Triệu SP & Nasun Tân Thủ
-
-20 Cuộn giấy tốc độ chi chuyển 100% (Không thể cất kho)
-
-Ngoài ra còn có những phần quà tùy cấp độ ở thầy thuốc